V ponuke cisterien JOSKIN je 73 základných modelov, ktoré môžu byť vybavené a doplnené vyše 700 možnými opciami. Sériová výroba ponúka reálnu možnosť typizovanej konštrukcie a používanie hospodárnych výrobných techník. JOSKIN si pre svoje výrobky vybral špeciálny typ ocele. Táto oceľ je vhodnejšia na ohýbanie a valcovanie. Tým je aj výsledný produkt spoľahlivejší, pevnejší a kvalitnejší. JOSKIN disponuje vlastným galvanizačným zariadením. Túto povrchovú úpravu používa na všetky cisterny, pozinkovanie chráni oceľ proti korózii a predlžuje jej životnosť.

 

 

 

Joskin Alpina 2

 
   
           
  ALPINA – nízko uložené ťažisko a nízka hmotnosť zabezpečujú jednoduchý ťah a vysokú stabilitu cisterny. Ideálna je preto pre horské kopcovité oblasti. Vyrába sa s objemom 6000 – 8300 l. Cisterny s objemom 7100 a 8300 l sa štandardne vyrábajú so zapustenými kolesami, je preto možné vybaviť stroj až 800 mm širokými pneumatikami pričom celková šírka stroja nepresiahne 2,55 m.  

 

 

Joskin Modulo 2

 
   
           
  MODULO 2 – samonosná konštrukcia – cisterna je položená a zvarená do „kolísky“ na ktorú sú prenášané trakčné pnutia. Obojstranné tiahlo tvaru V  umožňuje zapnutie do horného alebo spodného závesu traktora. V štand arde vybavená vývevou ale je možné cisternu vyrobiť aj s volumetrickým  čerpadlom. V  ponuke s  objemom 250011000 l jednonápravová alebo 8400-18000 dvojnápravová.  

 

 

Joskin Komfort 2 

 
   
           
  KOMFORT 2 – samostatné nezávislé šasy na ktorých je uložená nádrž. Šasy spolu s odpruženým tiahlom chránia cisternu od všetkých pnutí. Tiahlo v tvare písmena V umožňuje umiestniť vývevu do úplnej horizontálnej polohy, tá je takto dobre chrá- nená. Samozrejme cisternu je možné vyrobiť a dodať aj s čerpadlom. Komfort 2 je v ponuke s objemom 8400 – 11 000 ako jednonápravová verzia a 10000 – 18 000 dvojnápravová verzia.  

 

 

Joskin Cobra

 
   
           
  COBRA – je vysokokapacitná jednonápravová cisterna skonštruovaná pre pou- žitie s veľkými pneumatikami (širokými cez 1000 mm) zapustenými do cisterny. Jej kapacita je 9000 – 13 000 l. Nádrž je položená na úzkych nezávislých šasoch. Cisterna je po celej dĺžke spevnená navarenými konzolami. Manévrovacia schopnosť stroja je veľmi dobrá vďaka konštrukcii – krátka cisterna s veľkým priemerom.  

 

 

Joskin Tetraliner

 
   
           
  TETRALINER – trojnápravová transportná cisterna určená pre dlhé prepravné vzdialenosti. V ponuke s objemom 18 000, 21 000 a 23 500 l. Veľký priemer nádrže umožňuje pri jej objeme skrátiť celkovú dĺžku stroja takže ponúka prepravovať veľ- ké objemy pri vysokej stabilite. Predná náprava je natáčacia a 2 zadné pevné odpružené listovými pružinami. Táto konštrukcia je inšpirovaná prepravnými cestnými súpravami.  

 

 

Joskin Quadra

 
   
           
  QUADRA – dvojnápravová cisterna, jasne skonštruovaná pre intenzívnu apliká- ciu na poli alebo prepravu. Cisterna je určená hlavne pre dodávateľov služieb a pre používanie s aplikátorom. Jej kapacita je 16 000 – 20 000 l. Aj napriek vysokému objemu, Quadra má primeranú celkovú dĺžku a aj pri použití so zadným aplikátorom je tento stroj ľahko manévrovateľný. Jazdný komfort zabezpečuje predimenzované šasy a odpružené tiahlo.  

 

 

Joskin Tetrax

 
   
           
  TETRAX - konštrukcia podobná modelu Modulo2 so samonosnou konštrukciou. Cisterna je ale na rozdiel od Modula so 4-mi paralelne uloženými kolesami, kompaktná pre optimálne rozloženie zaťaženia, pre zníženie utláčania pôdy na lúkach a  pasienkoch. Vonkajšie 2 kolesá sú namontované na závesnom mechanizme pre bezpečnosť a stabilitu v zákrutách alebo pri otáčaní stroja. Tertrax 2 je v ponuke s objemom 10 700, 13 000 a 14 000 l.  

 

 

Joskin Euroliner

 
   
           
  EUROLINER - trojnápravová cisterna s hydraulickým odpružením a automatickým nastavením výšky, s veľkým priemerom nádrže, špeciálne skonštruovaná pre väčšie vzdialenosti. Euroliner je cisterna prakticky aj na prepravu po ceste aj na prácu na poli. Štandardné vybavenie tejto cisterny je dosť rozsiahle so zameraním na vysokú bezpečnosť a jazdný komfort. Tento model je v  ponuke od 16 000 do 26 000 l.  

 

 

Joskin X-Trem

 
   
           
  X-TREM – dvojnápravová cisterna s úzkym šasy a zapustenými kolesami s kapacitou 12 500 – 20 500 l. Nápravy sú v  štandardnom prevedení hydraulicky odpružené a  od objemu nádrže 15  000 l je hydropneumaticky odpru- žené aj tiahlo stroja. Cisterna je určená predovšetkým pre dodávateľov služieb.  

 

 

Joskin Volumetra

 
   
           
  VOLUMETRA – dvoj alebo trojnápravová cisterna so samonosnou konštrukciou pre minimalizovanie hmotnosti samotného stroja a možnosti použitia aplikátorov. Cisterna je navrhnutá pre použitie s  volumetrickým čerpadlom, špeciálne pre hustú močovku, dlhý čas plnenia alebo veľké aplikačné dávky. Volumetrické čerpadlá sú v týchto prípadoch veľmi vhodné vďaka ich vysokému tlaku a prietoku. Technológia plnenia je integrovaná do stroja s dosiahnutím minimálnych celkových rozmerov stroja. Pre ochranu čerpadla je štandardne stroj vybavený odlučovačom kameňov, ktorý je možné doplniť jednoduchým rezaním, používaným pri močovke s obsahom slamy. Kapacita cisterny je 16 500 – 28 000 l. Excelentnú stabilitu stroja na svahu a perfektné prispôsobenie sa terénu zabezpečuje štandardne montované hydraulické pruženie náprav.  

 

 

Joskin Delta 2

 
   
           
  DELTA 2 – jedno alebo dvojnápravová cisterna so samonosnou konštrukciou, špeciálne navrhnutá a prispôsobená použitiu so špirálovým čerpadlom. Kapacita nádrže je 8500 – 16000 l. Špecifi cký tvar tiahla, vďaka ktorému dostala cisterna aj svoje meno Delta, umožňuje namontovanie špirálového čerpadla tak, aby bol k nemu ľahký prístup pri údržbe. Tiahlo je odpružené diagonálnymi krížovými pružinami, je možné tak nastaviť sklon cisterny do jednej z troch polôh – praktické pre rozlo- ženie záťaže. Stroj je v základe vybavený zariadením proti preplneniu. Možné je tiež vybavenie s automatickým zastavením plnenia.