Možnosti aplikátorov hnojovice, ktoré JOSKIN ponúka k svojim cisternám. Výber aj záber (2,7 až 30 m) je široký. Pre optimálne a efektívne využitie aplikovaného materiálu je dôležité vybrať si metódu na jeho apliká- ciu redukujúcu straty užitočných látok a šetriť tak chemickými prostriedkami na hnojenie. JOSKIN ponúka riešenie pre aplikáciu na lúkach a trvalých trávnych porastoch (diskové alebo botkové), pre ornú pôdu (radlicové alebo diskové) a aplikačné ramená (tryskové a hadicové). Aplikátor je k cisterne pripojený na zadný záves (prípadne priamo na traktorový trojbodový záves). Dôležitou súčasťou väčšiny aplikátorov je SCALPER – rezacia hlava, ktorú má JOSKIN patentovanú. Zabezpečuje porezanie pevných častí v močovke a homogénne rozdelenie hmoty do každej hadice. Rezanie je vysoko účinné vďaka systému rotačných diskových nožov (nožnicový efekt). Voľne uložené kruhové nože sú umiestnené na rotačnej hlave poháňanej hydraulickým motorom. Na výber je z troch protiostrí, pre dávku 7-20 m3 /ha, 12-30 m3 /ha a 25-50 m3 /ha.

 

 

 

Joskin Twinjet

 
   
           
  TWINJET – tradičné aplikačné rameno s dvomi tryskami. Dve trubky na konci ktorých je rozprašovacia hubica s veľkým pracovným záberom. Rozprašovacia hubica je aktivovaná tlakom materiálu (močovky, vody,...), kombinovaným s dô- myselným mechanickým systémom. Tento aplikátor štandardne nie je vybavený rezacou hlavou. Materiál je rozstrekovaný na dve strany  

 

 

Joskin Multitwist

 
   
           
  MULTITWIST – viactryskové aplikačné rameno. Záber je od 12 do 27 m. Koncové potrubia sú ukončené defl ektorom, takto je materiál rozstrekovaný nízko nad zemou v prúde tvaru dáždnika. Pre zabezpečenie rovnomerného a maximálneho tlaku je materiál privedený fl exibilným potrubím do stredu centrálnych potrubí. Multitryskové aplikačné ramená sú montované s výkyvným a protinárazovým systémom pre transport a  bezpečnosť pri práci. Ramená so záberom 18+ sú vybavené dvojitým hydraulickým sklápaním.  

 

 

Joskin Terrasoc

 
   
           
  TERRASOC – radlicový aplikátor s  pevnými radlicami so šípovou špičkou. Vo všeobecnosti pre používanie radlicových aplikátorov je potrebný väčší príkon, nakoľko radlice nie sú ťahané po povrchu ale aplikujú materiál do pôdy v hĺbke 10 – 12 cm (nastavuje sa centrálne) a  tým radlice pôdu aj spracovávajú. Aplikovaný materiál je privádzaný z rezacej hlavy cez hadice, ktoré kopírujú zakrivenie radlice a  je vypúšťaný za radlicu pod špičku. Uhol vnikania radlíc do zeme je nastaviteľný v troch polohách. Terrasoc je v ponuke so záberom 2,8 – 5,2 m s jednoradovým usporiadaním radlíc.  

 

 

Joskin Multi-Action

 
   
           
  MULTI – ACTION – jednoduchý rám nesie samonavádzacie elementy vzdialené od seba 21,5 cm. Koniec každej jednotky, upravenej pozinkovaním, je vyrobený z dvoch ramien s nezávislým vychyľovaním a samobrúsiaceho ostria, za ktorým je aplikačná hubica. Ostrie spraví do pôdy (trvalého porastu) ryhu s hĺbkou 0 – 3 cm a močovka vyteká z hubice za ostrím do tejto ryhy bez väčšieho znečistenia rastlín. Ramená jednotiek zabezpečujú vychýlenie až 25 cm a tým kompenzujú nerovnosť povrchu, nie je potrebné aplikátor počas práce zdvíhať a neničí sa trávny porast. Tento aplikátor sa vyzna- čuje nízkou hmotnosťou a vyžaduje iba nepatrnú údržbu. V ponuke je so záberom od 3 do 7,7 m.  

 

 

Joskin Terradisc

 
   
           
  TERRADISC – diskový aplikátor je skonštruovaný ako dva rady vykrajovaných zakrivených diskov s priemerom 510 mm pripevnených na ráme. Prvý rad otvá- ra pôdu, následne aplikačné hubice umiestnené zo zadnej bočnej strany kaž- dého disku privedú močovku do pôdy a druhý rad diskov, kde sú disky usporiadané v  opačnom smere ako v  prvom rade, močovku zakryje. Výhodou tohto aplikátora je vysoká rýchlosť práce, rovnomerné miešanie močovky s pôdou a kvalitné spracovanie strniska. Terradisc je určený pre cisterny so samostatným rámom, nie so samonosnou konštrukciou. V ponuke je so záberom 4, 5 a 6 m.  

 

 

Joskin Penditwist

 
   
           
  PENDITWIST – je hadicový aplikátor skonštruovaný tak isto ako Pendislide. Rozdielom je, že Penditwist nemá hadice zakončené ertalonovými botkami a v ponuke je aj so záberom 18 m. Aplikačné hadice sú priamo vedené po povrchu zeme. Aplikátor je nesený na cisterne na 4-bodovom závese s  možnosťou výškového nastavenia. Tento aplikátor má využitie, ako na aplikáciu do vzídených porastov, tak na trvalé trávne porasty.  

 

 

Joskin Solodisc

 
   
           
  SOLODISC – aplikátor určený hlavne pre trvalé trávne porasty ale aj na strniská. Vyrobený je z diskových jednotiek. Priemer diskov je 406 mm. Na jednej jednotke sú upevnené 2 disky nasledované aplikačnými gumovými hubicami nastaviteľnými do dvoch polôh. Tieto jednotky sú samonavádzacie. Pracovná hĺbka je nastaviteľná max. do 6 cm. Jednotky sú montované s  pružinami, ktoré fungujú ako tlmiče, umožňujú tiež vertikálne odklonenie jednotky a  tým prekonávanie prekážok až do 25 cm. 6 modelov Solodisk-u sa vyrába so záberom 3 až 7,7 m tak ako Multiaction.  

 

 

Joskin Pendislide

 
   
           
  PENDISLIDE – hadicový aplikátor, ktorého konce hadíc aplikujú materiál na povrch pôdy bez spomaľovania rastu rastlín a bez zanechávania močovky na rastlinách (v krmive). Základom je trojuholníkový pozinkovaný rám kĺbovo uložený na centrálnom nosnom ráme. Na ňom sú v línii upevnené aplikačné hadice s rozostupom 250 alebo 300 mm. Pre „čistú prepravu“, teda aby z hadíc neodkvapkávala močovka, je aplikátor vybavený Twist systémom – rotačné sklopenie o 150° smerom hore. Každá aplikačná hadica Pendislid-u je zakončená Ertalonovou (Ertalon je polyamid s vysokou mechanickou odolnosťou, tvrdosťou, vysokou medzou únavy, tlmiacou schopnosťou a  odolnosťou voči oteru) klznou botkou čo umožňuje presnej- šiu aplikáciu. Aplikátor je vybavený jednou alebo dvomi vertikálnymi rezacími hlavami so záberom 9, 12 alebo 15 m.  

 

 

Joskin Terraflex

 
   
           
  TERRAFLEX – radlicový aplikátor s pružnými radlicami. Tak isto ako Terrasoc, jeho konštrukcia je pomerne jednoduchá – radlice sú upevnené na dvojnosníkovom ráme s krížovými výstuhami - jej výhodou je, že sústreďuje namáhanie na aplikátor a následne rovnomerne na traktor, redukuje sa tak pnutie na cisternu a neprichádza k jej deformácii. Radlice „Everstrong“ sú pripevnené na pružnom pere s obojstranným 6,5 cm ostrím. Typ týchto radlíc umožňuje lepšie nakyprenie pôdy a miešanie zvyškov vďaka vibračnému efektu, ktorý chráni radlice proti prekážkam (kamene, ...). Pracovná hĺbka je 12 – 15 cm. Terrafl ex sa vyrába s radlicami usporiadanými do dvoch radov so záberom 2,7 – 5,2 m, alebo vo verzii XXL 6,0-7,6 m, alebo v  trojradovom usporiadaní so záberom 4,4 – 5,7 m.