Zvýšená presnosť rozhadzovačov Sulky XT Econov, ktorá je dostupná od sezóny 2020, prináša nové možnosti v oblasti presného poľnohospodárstva. Čo si predstavovať pod zvýšenou presnosťou? V prvom rade je to úplne nová elektronika so systémom Isobus, 12 sekcií, a nezávislá modulácia dávky na pravej a ľavej strane rozhadzovača. Ťahaná verzia XT Econov je dostupná vo verzii XT100 (objem 7500 litrov) a XT130 (objem 9500 litrov).
01 sulky

12 sekcií v zakrivenom tvare

Jedinečnou vlastnosťou rozhadzovačov Econov je automatické ovládanie pracovného záberu pomocou GPS. Ako jediní na trhu berieme do úvahy tvar aplikačného obrazca. Pri rozhadzovačoch nemôžeme ovládať sekcie ako na postrekovači. Patentovaný systém Econov disponuje v súčasnosti 12 virtuálnymi sekciami v zakrivenom tvare. Ich ovládanie je plne nezávislé. Systém je schopný zopnúť sekcie sprava do ľava alebo opačne, taktiež vie spustiť len krajnú sekciu. Takéto nezávislé ovládanie sekcií zabezpečuje dokonalé ukončenie práce na úvratiach a pri práci v cvikoch. Rozhadzovač nielenže uzatvára sekcie ale aj prispôsobuje dávku tak, aby bola zachovaná priečna rovnomernosť pri práci.

02 sulky
Príklad 1: Aktívne zatváranie sekcií od prvej po poslednú

 

03 sulky
Príklad 2: Pri práci je otvorená len jedna sekcia, aj napriek tomu že všetky ostatné sekcie sú zatvorené.

 

Ušetrite až 9% hnojiva s Econovom

04 sulky

Túto sezónu vykonal francúzsky Národný výskumný inštitút pre životné prostredie a poľnohospodárstvo (IRSTEA) test rozhadzovača Sulky Econov XT Econov. Pri tomto teste porovnávali účinnosť systému Econov a to tým spôsobom, že pri prvom prejazde rozhadzovali v manuálnom móde a následne na to urobili prejazd v automatickom Econov móde. Rozdiely možno vidieť na aplikovanej ploche.

05 sulky
Bez systému Econov (manuálny režim): na aplikačnej mape je možné vidieť množstvo prehnojených (červená farba) a nedohnojených (modrá farba) oblastí. Obsluha musí manuálne zapnúť alebo vypnúť rozhadzovač na úvrati, čo nie je možné presne odhadnúť.

06 sulky
S aktivovaným systémom Econov: na aplikačnej mape je evidentne vidieť že so systém Econov sa nám prehnojené (červená farba) alebo nedohnojené (modrá farba) oblasti podarilo takmer úplne eliminovať. Rozhadzovač je riadený plne automaticky. Vypínanie a zapínanie odsadených sekcií pomocou GPS v tvare aplikačného obrazca zabezpečí to, aby bola zachovaná priečna aj pozdĺžna rovnomernosť. Výsledkom tejto efektívnej súhry je úspora hnojiva okolo 9%.

 

Nezávislé nastavenie dávky na pravej a ľavej strane

Sulky ako jediný výrobca na trhu ponúka túto funkciu na rozhadzovačoch X40/X50 Plus Econov a od sezóny 2020 aj s XT Econov. Nezávislé nastavenie dávky na pravej alebo ľavej strane pomocou GPS je možné len ak je rozhadzovač spojený s ISO-Bus počítačom Sulky ISOBUS Quartz 800 alebo JD GreenStar 2630. Táto funkcia má význam hlavne pri používaní úrodových alebo živinových máp. Systém pracuje so štandardnými mapami, ktoré sú spracované v software napr.: Farmstar, Farmworks, Soyl, Defisol...

07 sulky
Na porovnanie: Na obrázkoch sú zobrazené zóny na aplikačnej mape (štyri odtiene zelenej farby = štyri rozdielne dávky hnojiva) a línie pohybu rozhadzovača. Na ľavom obrázku je aktivovaná funkcia nezávislej dávky na oboch stranách pomocou GPS. Výrazne tým redukujeme oblasti, ktoré sú prehnojené alebo nedohnojené a to pri využití úrodových alebo živinových máp. Červená farba na mapách znázorňuje inú dávku ako je zodpovedajúca danej oblasti na aplikačnej mape.

 

Terminál Sulky ISOBUS Quartz 800

 08 sulky

 Hlavné výhody terminálu:

  • 100% dotykové ovládanie na 8“ obrazovke
  • Nezávislé nastavenie dávky na pravej a ľavej strane
  • Econov s 12 zakrivenými sekciami s nezávislým ovládaním pomocou GPS
  • Kompatibilný s mnohými inými strojmi na trhu
  • Jeden display pre ovládanie rozhadzovača a navigáciu
  • AEF certifikácia (bližšie info na www.aef-isobus-database.org)

 

09 sulky
Určený pre vysoké výkony so záberom od 18 do 50 metrov.

 

 

Moreau Agri Life - Archív