Minulý rok na Agritechnike v nemeckom Hannoveri bola predstavená prepravná cisterna Tetraliner. Teraz prichádza najväčší európsky výrobca cisterien spoločnosť JOSKIN s model Q-Bigliner. Cisterna je určená predovšetkým poskytovateľom služieb, prevádzkovateľom bioplynových staníc a tým, ktorí potrebujú materiál v cisterne prepravovať na stredne dlhé vzdialenosti (napríklad preprava do kontajnerov umiestňovaných na okrajoch polí). Q-Bigliner bol postavený na šasy Eurolineru – trojnápravovej cisterne s pevným tiahlom (oproti Tetralineru s natáčaním). Nádrž je kompaktná vďaka svojmu veľkému priemeru 2300 mm, čím je zabezpečená dobrá manévrovateľnosť či už v smere jazdy dopredu alebo dozadu.

Štandardne je cisterna trojnápravová s hydraulickým pružením , prednou zdvíhacou nápravou a hydropneumaticky odpruženým tiahlom vďaka čomu cisterna „drží na ceste ako prikovaná“ aj v zákrutách a pri vyšších rýchlostiach. Môže byť „obutá“ do relatívne malých (385/65R22,5) až po veľké nízkotlakové pneumatiky (750/60R30,5). Cisterna bola skonštruovaná výlučne na prepravu, bez prípravy na zadný aplikátor alebo rozstrekovacie ramená a v ponuke je s kapacitou 28 600, 30200 a 31 800 l.

Moreau Agri Life - Archív