Zdá sa, že sa blýska na lepšie časy a na Slovensku sa rozbiehajú stavby zložitejších diaľničných úsekov v okolí Žiliny. Ide hlavne o tunely, ktoré sú v týchto terénnych podmienkach nevyhnutnosť. Manitou so svojimi rotačnými teleskopmi nemôže samozrejme ostať v tejto situácii bokom. Pretože Manitou MRT sa v týchto aplikáciách mimoriadne osvedčili. Za posledné dva mesiace boli do tejto oblasti dodané tri “rotačky“ Manitou MRT 1840 Easy vybavené aj pracovnými plošinami.

Dva stroje smerovali na tunel Višňové, po jednom na západný resp. východný portál.

Tunel Višňové je diaľničný dvojrúrový tunel vo výstavbe s dĺžkou 7 520 metrov,

ktorý sa nachádza na diaľnici D1 na úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala a po dostavbe sa stane najdlhším prevádzkovaným tunelom na Slovensku. S razením tohto najdlhšieho slovenského tunela sa oficiálne a slávnostne začalo 9. júna 2015

starou baníckou tradíciou, a to osadením sošky sv. Barbory, patrónky baníkov, za účasti predstaviteľov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Národnej diaľničnej spoločnosti, zhotoviteľa a ďalších hostí.

Jedno MRT putovalo na diaľničný dvojprúdový tunel Považský Chlmec, ktorý bude merať 2218 m. Nachádzať sa bude severozápadne od centra Žiliny a bude súčasťou úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov–Žilina, Brodno. Slávnostný začiatok razenia tunela s osadením sošky sv. Barbory sa uskutočnil dňa 10. marca 2015 v mieste stavby stredového portálu tunela.

Manitou MRT 1840 Easy – pripravené na najdlhší tunel.

Pracovná plošina osadená na manipulátore je nevyhnutnosť.

Obsluhe je umožnené operovať po celom

obvode tunelového oblúka.

V spojení s paletovými vidlami zvládne Manitou

MRT aj bežné manipulačné úlohy.

Manitou MRT je priam predurčené pre osádzanie tunelových výstuží a manipuláciu

s nimi. Maximálny efekt sa dosahuje v kombinácii so špecializovaným

drapákom .

Tam kde sú tunely sú aj premostenia. Ne tento účel nemôže byť použitá ideálnejšia

pracovná plošina ako “pendolo 3D“.

 

Moreau Agri Life - Archív