Hospodárske noviny aj tento rok zorganizovali projekt: HN regióny – TOP 10 firiem regiónu. Ocenenie malých a stredných firiem ktoré sú jedným z najdôležitejších segmentov a na Slovensku zamestnávajú väčšinu ľudí. Generálnym partnerom rebríčka je UniCredit Bank, odborným garantom rebríčka je spoločnosť Deloitte a odborným a dátovým partnerom je Bisnode. Rebríček je zostavený na základe objektívnych ukazovateľov z účtovných závierok. Titul za daný región získava vždy desať firiem v piatich kategóriách: obchodné spoločnosti s obratom od 2 do 10 miliónov eur, obchodné spoločnosti s obratom od 10 do 50 miliónov eur, výrobné firmy s obratom od 2 do 10 miliónov eur, výrobné firmy s obratom od 10 do 50 miliónov eur a firmy z mikrosegmentu s obratom od 0,5 do 2 miliónov eur.

S potešením sme prijali skutočnosť, že firma MANNET si našla svoje miesto medzi ocenenými.

Oceňovanie formou shortlistového stretnutia sa uskutočnilo v Trnave 6.6.2016 v Reštaurácii Avenue kde bolo vyhlásených TOP 10 firiem Trnavskévského kraja vo všetkých 5 kategóriách.

Spoločnosť MANNET bola figurovala v kategórii "obchodné spoločnosti s obratom od 2 do 10 miliónov eur".
Ocenenie prevzal v mene Pavla Domoráka, konateľa spoločnosti, Peter Poliak (štvrtý zľava)

 

 

 

Moreau Agri Life - Archív