NOVACAT A 10 je možné agregovať s čelne neseným žacím strojom (záves pre 3,0 alebo 3,5 m čelný žací stroj) a je neobvykle prispôsobivá: Bočný posuv o 400 mm zabezpečuje dokonalé prekrytie s čelným žacím strojom najmä pri práci v zákrutách. Taktiež vysoký zdvih na úvrati zabezpečuje svetlosť až do 55 cm. K maximálnej využiteľnosti prispieva i nový hnací pohon pomocou prevodoviek Y DRIVE a novinkou je i jedinečná nájazdová poistka NONSTOP LIFT

Traktorový cisternový náves, teda „cisternu“ od nepamäti používajú poľnohospodári na vývoz a aplikáciu hnojovice na ornú pôdu za účelom akéhosi kolobehu využívania živín pri kombinovanej poľnohospodárskej prvovýrobe, teda živočíšnej a rastlinnej. Dnes však už nemáme na Slovensku, a nie len tu u nás, iba tradičné podniky so zastúpením oboch týchto zameraní, ale žiaľ výrazne sa zvyšuje počet tých, s absenciou živočíšnej výroby.

Pre zlepšenie presnosti navádzania plečiek, zvýšenie výkonnosti a taktiež komfortu obsluhy sa francúzsky špecialista na výrobu sejačiek na presný výsev a plečiek Monosem rozhodol osadiť plečky kamerovým navádzacím systémom. Systém je kompatibilný s väčšinou rámov, avšak tieto musia byť osadené novými plečkovacími jednotkami s označením MULTICROP. Systém pomocu 3D kamery sníma riadky porastu a následne riadiaca jednotka ovláda pohyb dvoch hydraulických valcov, ktoré navádzajú plečku v riadku. Hydraulické valce vedia vykompenzovať bočný posuv +/- 15 cm.

Nový ťahaný zásobník na hnojivo z dielne francúzskeho výrobcu sejačiek na presný výsev Monosem má objem 3500 litrov. V spojení s 12 riadkovou sejačkou s označením CRT na kukuricu a slnečnicu vytvárajú ideálnu súpravu pre tých najnáročnejších zákazníkov.

Moreau Agri Life - Archív